Blomsterdekoration

 

 © 2018   Skammelsens Begravelsesforretning     CVR nr: 40023569

Der er næsten atid individuelle ønsker til begravelse/bisættelse, hos os får De altid et skriftligt overslag, men her er et par eksempler:

  

Begravelse fra kr. 9.400,-

  

Kiste (hvid)

Polstring af kiste

Ilægning af afdøde i kiste

Rustvognskørsel (indtil 15 km. derudover km. takst)

Honorar

  

Bisættelse fra kr. 9.250,-

  

Kiste (hvid)

Polstring af kiste

Urne

Ilægning af afdøde i kiste

Rustvognskørsel (indtil 15 km. derudover km. takst)

Honorar

 

Hertil kommer udlæg til sygehus, krematorium, gravkastning, urnenedsættelse, annoncer m.m.